Lucka nr 22; Berätta om det du tycker är vackrast hos dig själv.

Dagens lucka går att se ur två perspektiv, vad som är vackrast på mig, något som andra kan se när de tittar på mig. Men det handlar också om något som är vackert i mig. Något jag är stolt över. 

Mina ögon är det jag tycker är vackrast när jag ser mig själv. Och en människas ögon kan uttryck så mycket. Mina ögon slår blixtar när folk uttrycker sig ojämlikt. I min värld är alla människor lika mycket värda. Jag blir så arg när någon pratar nedvärderande om någon annan på grund av dennes utseende, kunskaper eller situation. Vi är alla människor. Sen är inte jag perfekt själv, det händer att även jag uttrycker mig dumt och nedvärderande. Och de är jag inte stolt över. Men jag är stolt över att jag säger ifrån när andra gör det, startar en diskussion om varför det inte är så. Det tycker jag är vackert hos mig själv.

Detta är en lucka ur Emilys ”berätta om” julkalender